Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har genomför årets sista sammanträde.

Budget och verksamhetsplan
Vid mötet fastställdes budget, verksamhetsplan och taxor och avgifter för kommunstyrelsen för 2018.

Garanti för miljötillstånd på Storumanterminalen
Kommunstyrelsen beslutade också att bevilja en garanti för miljötillstånd för Storumanterminalen. Det gör att för att terminalen kan hantera miljöfarligt avfall på terminalområdet.

Järnvägsanläggningen på Storumanterminalen
Kommunstyrelsen beslutade att ge ett uppdrag till Industri- och logistikcentrum AB, det bolag som driver verksamheten på Storumanterminalen, att vara infrastrukturförvaltare för järnvägsanläggningen på terminalområdet.

Överenskommelse om lokal samverkan för att främja psykisk hälsa
Vid mötet godkändes en överenskommelse om lokal samverkan för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord. Överenskommelsen gäller för Storumans kommun, Västerbottens läns landsting och Polisen.

Medfinansiering till vandringsstig i Hemavan
Kommunstyrelsen beviljade också medfinansiering för att anlägga en vandringsstig i Hemavan, med en total budget på 969 000 kronor, där kommunens del av budgeten uppgår till 399 500 kronor. Resterande del av finansieringen står Länsstyrelsen och lokala företag för.

Ny grafisk profil
Kommunstyrelsen fastställde det nya förslaget till grafisk profil för Storumans kommun.

Publicerad den 19 december 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)