Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har genomfört årets sista sammanträde och bland annat behandlat budgeten för 2018.

Budget 2018 och plan 2019
Årets sista kommunfullmäktige behandlade budgeten för 2018 och planen från 2019 och 2020 och utan större debatt så fastställdes förslaget. Det innebär att omsorgen och skolans nämnder får ett rejält tillskott i sina budgetar för att de ska få tid för omställning. Prognosen säger att skatteunderlaget ska minska åren som kommer och då måste kommunerna anpassa sig till det, så även vår kommun. Till budgeten följer även en rad taxor och avgifter som också fastställdes av kommunfullmäktige enligt förslagen.

Partistöd
Enligt kommunallagen så har kommunerna möjlighet att ge stöd till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige, i Storuman så fördelas 300 000 kronor mellan partierna enligt en fastställd modell. Varje år ska partierna redovisa vad man gör med stödet och samtidigt så beslutar fullmäktige om kommande års utdelning.

Interpellationer och motioner
Två interpellationer blev besvarade och dessa handlade om omsorgsnämndens arbete med ekonomin samt ev ny entreprenör till Aktiviteten (före detta Café Akkan). Två motioner slutbehandlades, den ena som handlade om barnskötartjänster återremitterades och den andra som handlade om ekologiskt frukt på fruktstunden avslogs.

Flera nya motioner och medborgarförslag anmäldes och mer om dessa kan man läsa i det kommande protokollet.

Publicerad den 29 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)