Nyheter

Snabbreferat från informationsmötet i Hemavan

Möte i Hemavan
Foto: Jessica Bergfors

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen höll ett öppet informationsmöte i ett vintervackert Hemavan den 7 februari. Det kom mycket folk vilket tyder på att intresset att höra vad som händer är stort.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att kommunen i tidigt skede ska informera allmänheten om vad som är på gång så därför var även en del exploatörer med och informerade om sina satsningar och utvecklingsplaner i Hemavan. Bland annat informerades om påbörjat förslag till detaljplan vid den nya gondolliften som kallas för Gondolbyn där man vill bygga hotell, bostäder och handel.

Storumans kommun informerade om läget kring den nya vattentäkten och vattenverket som beräknas vara klart 2019. Information lämnades om de områden där kommunen har tagit fram detaljplaner för tomter för permanentboende. Kommunen har tagit investeringsbeslut om projektering av nya vägar m.m. och förhoppningsvis kan delar vara byggklara 2019/2020. Under relaterad information finns kommunens presentationsmaterial i helhet att läsa.

Andra frågor som diskuterades var bl.a. behovet av bättre sophantering, behovet av ny fördjupad översiktsplan för Hemavan, kommunens nya riktlinjer för försäljning av tomtmark.

Under relaterad information finns länkar till kommunens pågående detaljplanearbeten, kommunens gällande översiktsplaner, riktlinjer för försäljning av tomtmark. Du kan också tipsa kommunen om det är problem med nedskräpning vid något fritidshuskärl för hushållssopor. Där finns också hela presentationen från mötet.

Publicerad den 8 februari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Presentationen från mötet 20180207 (pdf, 2 mb öppnas i nytt fönster)

Läs mer om pågående planarbeten:

Storumans kommuns planarbete

Läs mer om kommunens gällande översiktsplaner:

Översiktsplaner

Läs mer om riktlinjer för försäljning av tomtmark:

Riktlinjer för försäljning av tomtmark

Tipsa om problem vid fritidshuskärl:

Felanmälan fritidshuskärl