Nyheter

Snabbreferat från fritids- kultur och utbildningsnämnden

Fritidskultur- och utbildningsnämnden har haft sitt sista sammanträde för mandatperioden 2015-2018. Nämnden träffades i ett vintervackert Tärnaby. Nästa gång fritids- kultur och utbildningsnämnden sammanträder 2019 är det med de nyvalda politikerna. 

Information
Dagen började med information från rektor för Tärnaby Alpina Gymnasium och Skytteanska skolan, Birke Weidringer Fahlqvist.

Detaljbudget 2019
På dagordningen fanns 22 beslutspunkter och mycket av nämndens diskussioner handlade om detaljbudget 2019. Storumans kommun har en positiv trend när det gäller barnantalet. Detta ger också en utmaning i form av att verksamheterna växer så det knakar i förskolan och grundskolan.

Behovet av resurser ökar och för att få budgeten att hålla 2019 beslutade nämnden att förslag på strukturella förändringar i hela förvaltningen måste tas fram med omedelbar verkan. Förvaltningschefen har uppdraget och första uppföljningen av processen kommer i den nya nämndens första sammanträde i januari 2019.

Ändring av fadderverksamhet
Som ett led i budgetarbetet beslutade nämnden att göra en ändring kring fadderverksamheten och lägga besök från verksamheterna eller besöka verksamheterna under ordinarie sammanträden genom en stående punkt på dagordningen. En uppföljning av beslutet sker i slutet av 2019.

Publicerad den 18 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)