Nyheter

Snabbreferat från FKUN

Nämndens första sammanträde, efter sommaruppehållet, hölls i ett vackert Tärnaby som bjöd på ett fantastiskt väder.

Information om upphandling av arbetskläder 
Förmiddagen ägnades åt information om bland annat den pågående upphandlingen om arbetskläder till personal inom barnomsorgen. Denna upphandling har dragit ut på tiden på grund av att kommunen har många upphandlingar just nu och att resursen inte riktigt täcker behovet.

Ny ekonom för nämnden
Jessica Boström som är ny ekonom för nämnden presenterade sig. Hon är också ekonom för omsorgsnämnden i kommunen.

Granskning av Skolinspektionen
Förvaltningschef Barbro Åkesson informerade om att Skolinspektionen granskar huvudmannaansvaret under hösten och det påverkar det dagliga arbetet ganska mycket de närmaste månaderna.

Studiebesök på Granens förskola
Efter lunchuppehållet och partimöten besökte nämnden förskolan Granen i Tärnaby. De fick träffa glada pedagoger och barn som trivs på sin förskola. De blev en rundvandring i lokalerna och en titt i deras utemiljö som är väldigt inspirerande till lek och upptäcks färder och används flitigt under hela dagens aktiviteter.

Beslutspunkter
Under beslutspunkterna behandlades kränkande behandling, budgetuppföljning januari-juli 2017, inriktningsbeslut gymnasiesamverkan samt reviderad handlingsplan KAA, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år bland annat. När det gäller KAA så samarbetar nämnden med projektet DURÅ och nämnden beslutade att bjuda in DURÅ till nästa möte för att få en inblick i deras arbete. 

Det fanns totalt nio beslutspunkter på höstens första sammanträde och protokollet justeras på tisdag 5 september och kan sedan läsas i sin helhet på här på kommunens hemsida.

Publicerad den 5 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)