Nyheter

Snabbreferat från FKUN

Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde. På dagordningen stod bland annat information från Tärnaby Alpina Gymnasium.

Information från Tärnaby Alpina Gymnasium och Luspengymnasiet
Nämnden inleddes med information från Tärnaby Alpina Gymnasium genom biträdande rektor Emilie Nilsson och Anders Pärson. En mycket bra presentation där ledamöterna fick ta del av lite bakgrund, nulägesrapport och framtidsmål. Efter det fick nämnden en liten promenad till Luspengymnasiet och där väntande Inez Abrahamsson som jobbar som tillförordnad rektor samt medialärare. Inez gick igenom hur skolan jobbar kring kränkande behandling och tobaksfrågor. Nämnden hann också diskutera lite kring gymnasievalet och utmaningen att locka elever att välja Luspengymnasiet.

Uppföljning av detaljbudget för 2017
Under beslutspunkterna fanns bland annat en uppföljning av detaljbudget för 2017. Nämnden konstaterar att kostnaderna för den interkommunala ersättningen på gymnasiet kommer att bli betydligt större än vad som förutsågs inför budgetarbetet vilket resultera i att nämnden kommer att ha stora utmaningar att hålla budget 2017. Beslut togs också om skidakademins framtid, läsårstider, timplan för Tärnaby Alpina gymnasium och årsbokslut samt verksamhetsberättelse för 2016.

Totalt fanns det 20 punkter på dagordningen och protokollet justeras måndag 27 februari.

Publicerad den 23 februari 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)