Nyheter

Snabbreferat från FKUN

Nämndens sammanträde inleddes med ett besök på den nya förskolan Regnbågen. Förskolechef Karin Mörtsell visade ledamöterna de fina lokalerna och den kreativa utemiljön samt berättade om verksamhetens möjligheter och utmaningar.

Genomgång av GDPR
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har medfört en del nya arbetsuppgifter för nämnden och Lena Larsson informerade om hennes roll som dataskyddsombud samt vilka delar som ska göras för att nämnden ska klara sitt ansvar i frågan. Ledamöterna fick också se en kort film om GDPR.

Information om barnomsorgsregler
Maria Reinholdsson, barnomsorgsassistent, informerade om gällande barnomsorgsregler i kommunen. Viktiga regler att känna till då det finns många frågor kring kommunens barnomsorg bland våra medborgare samt att trycket är hårt på barnomsorgsplatserna.

Information om Storumans Lärcentrum
Rektor Lina Forsebrant informerade om Lärcentrum och många frågor kring lokaler, antal elever och behov av utbildning diskutterades under informationen.

Information om Röbroskolan
Rektor Annelie Fjellström gjorde sitt första besök i nämnden och informerade om Röbroskolans kvalitetsarbete och det var också en väldigt bra information där Annelie lyfte fram deras prioriterade hälsofrämjande arbete.

Beslutspunkter
Under beslutspunkterna fanns bland annat, kränkande behandling, tertialrapport januari-april 2018, projektuppföljning, uppföljning av Luspengymnasiets programutbud samt läsårstider Tärnaby Alpina Gymnasium. Totalt behandlades 14 ärenden och protokollet justeras tisdag 8/5 och finns sedan att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Publicerad den 8 maj 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)