Nyheter

Snabbreferat från FKUN

Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft årets sista sammanträde. På dagordningen fanns bland annat beslut om detaljbudget. efter en hel del arbete i nämnden har vi nu en budget i balans.

Information från verksamheterna
Nämndens sista sammanträde för året inleddes med information från rektor Ia Gårdman. Hon ansvarar för skolan i Gunnarn, skolan i Stensele och Parkskolan i Storuman. Hon gick bland annat igenom arbetet kring kränkande behandling. Förvaltningschef Barbro Åkesson informerade om läget för SFI i Tärnaby och studie och yrkesvägledarens närvaro på Skytte i Tärnaby.

Beslutspunkter
Detaljbudget 2018. Efter hårt arbete och en del revidering kunde nämnden besluta om en detaljbudget i balans. Även en verksamhetsplan för 2018 antogs.

Fadderrapporter
Fadderrapporterna från de olika verksamheterna var många till denna nämnd. Röbroskolan, Slussfors skola, Gunnarns skola, Luspengymnasiet, förskolan Björken, SFI i Tärnaby och förskolan Villa Ville kulla. Det framkom många bra punkter och nämnden kunde konstatera att flera saker är gjorda eller påbörjade i verksamheterna.

Bowlingen i Tärnaby
Bowlingverksamheten i Tärnaby kommer att starta upp i början av 2018. Enligt nämndens beslut sedan tidigare skulle en upphandling ske. Efter samråd med näringslivet framkom dock att det i dagsläget inte finns någon möjlig intressent och därför togs beslutet att driva det i egen regi till att börja med.

Kulturplan
En kulturplan för 2018-2019 antogs av nämnden och skickades vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Det fanns 18 beslutspunkter på dagordningen och justering sker tisdag 19 december.

FKUN önskar alla en riktigt god jul!

Publicerad den 15 december 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)