Nyheter

Projekt "Aktene" har startat

Atoklinten
Foto från gränstrakten mellan Hemavan Tärnaby och Hatfjelldal.

Aktene- Tillsammans för utveckling av samiskt kulturarv och språk är ett nystartat projekt som ska arbeta med att stärka samiska frågor. 

Projektet är ett interregprojekt som pågår fram till 30 juni 2020. Målet är att skapa en grund för ett långsiktigt samarbete över landsgränsen mellan Sijti Jarnge i Hattfjelldal och ett samiskt center i Tärnaby.  

Delmålen är att stärka de samiska språken och att överföra traditionell kunskap inom samisk slöjd, traditionell mat och om byggnationer genom kurser.

– Projektet ska arbeta för att utveckla ett samiskt center i Tärnaby och utveckla en samarbetsmodell med Sijti Jarnge i Hattfjelldal. Vi ska även skapa möten mellan människor och ordna olika arrangemang, berättar projekt ledare Ulf Stefan Winka.

Som ett exempel på arrangemang kan nämnas att ett slöjdseminarium planeras. Under projekttiden kommer även teaterworkshop för barn att ordnas.

Från Sverige deltar Storumans kommun, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter och ABF. Projektpartner i Norge är Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Finansiering kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Storumans kommun, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter, ABF, Nordlands Fylkeskommune, International Sámi Film Institute samt Nordkalottrådet.

Kontakt:
Projektledare Ulf Stefan Winka
ulfstefan.winka@storuman.se
Tel: 072 - 453 13 28

Publicerad den 10 januari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)