Nyheter

Medborgardialog om förskolefastigheten i Hemavan

Medborgardialog
Med hjälp av kartor har invånarna i Hemavan fått spåna fram idéer kring hur de vill att förskolefastigheten i centrala Hemavan ska användas i framtiden.

Under november månad har vi genomfört medborgardialog om förskolefastigheten i Hemavan. Vi har fått in många förslag via webben och en fysisk brevlåda. På en workshop i Hemavan den 13 november fick deltagarna rita på kartor och komma med förslag på vad de vill göra med marken.

Nu har vi sammanställt alla förslag som kommit in och arbetet går nu vidare med att en av våra handläggare ska skriva ett så kallat tjänsteutlåtande innan ärendet går upp till politikerna i kommunstyrelsen. Alla kartor och material som kom in under workshopen är sparade i en mapp som finns tillgänglig på Storumans kommun. 

I vår sammanställning har vi skrivit upp alla förslag som kommit in som rör förskolefastigheten. En del av er har lämnat bra och intressanta förslag som rör andra delar av Hemavan. De har vi gallrat bort ur sammanställningen. Varje förslag som kommit in flera gånger har därefter fått en "poäng". Nedan kan ni se hur förslagen fördelats. 

Förslag om hur marken och fastigheten ska användas

Behålla och utveckla befintliga verksamheter 22 röster
Utveckla förskoleverksamheten med mera 
ner mot älven/baksidan.
17 röster
Behålla nuvarande förskola men utveckla andra
typer av verksamhet till exempel trygghetsboende/
äldreboende eller bygdegård/föreningslokal
6 röster
Skapa ett kultur- och aktivitetshus 6 röster
Kommunen måste ställa krav på att en eventuell 
exploatör säkerställer att verksamheten 
byggs på annan plats.
5 röster
Skapa handelsområde 5 röster
Sporthallen ska vara kvar 4 röster
Ny fördjupad översiktsplan 4 röster
Bygga hyreslägenheter 4 röster
Flytta förskolan 3 röster
Flytta all nuvarande verksamhet till annan plats 3 röster
 Behålla Aktiv Ungdom-huset  3 röster
Utveckla torgyta för exempelvis evenemang 3 röster
Använda delar av tomten som parkering 3 röster
Skapa ytor för hockeyrink/fotbollsplan/fiske/längdåkning
på baksidan och/eller i anslutning till förskolan
3 röster
 Anlägg en pulkabacke på baksidan  3 röster
Bygg sporthall/aktivitetscenter på annan plats 2 röster
Utegym 2 röster
Gör ett handelshus 1 röst

 Förslag om hur trafiksituationen kan förbättras i området

Ny infart från E12:an till Avavägen 12 röster
Nytt parkeringshus på Bayhill Center                                9 röster
Enkelrikta Berglundsvägen/bygg rondell 3 röster

Övriga förslag

Vi har också fått in ett antal andra förslag om önskvärda satsningar i Hemavan: Bygga hyreslägenheter på annan plats, bygga äldreboende, köpa simhallen, köpa kåtan vid älven, anlägg kommunala tomter med begränsning på vad och hur man får bygga, fastigheter för permanentboende, industriområde, gång- och cykelväg till Portbron.

Publicerad den 27 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)