Nyheter

Leda digitalisering i skolan

Skolledare på utbildning

Skolledarna i Storumans kommun har börjat med en gemensam utbildning i att leda digitalisering. Det första steget var att ta fram en så kallad effektkedja där målet är att ta fram en gemensam handlingsplan för hur vi ska arbeta med digitalisering och digitala verktyg i Storumans kommun.

Det svenska skolsystemet sår inför omfattande förändringar när det gäller digitalisering och läroplanerna har nya skrivningar om digitalisering. Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens.

– Vi lever i en tid med en ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Eleverna ska bland annat kunna förstå hur digitaliseringen påverkar oss. De ska kunna använda och förstå digitala verktyg och medier samt utveckla kreativitet och ett kritiskt och ansvarsfull förhållningssätt till digital teknik, säger Barbro Åkesson, skolchef på Storumans kommun.

Som ett första steg i den här utvecklingen har skolledarna i Storuman börjat en gemensam kollegial utbildning, "Leda digitalisering i skolan". Idag har man tillsammans tagit fram en så kallad effektkedja som är ett första steg mot en gemensam handlingsplan om digitalisering.

Publicerad den 13 februari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)