Nyheter

Lägesuppdatering om Timotejvägen

Timotejvägen

Nu börjar vi arbetet med att färdigställa Timotejvägen i Storuman.

Under vecka 27 börjar arbete med asfaltering, hyvlingsarbete, justeringar och sänkning av brunnar. Tisdag 28 kommer vi att asfaltera grusdelarna av bilvägen. Därefter kommer vi att spika kantsten på gång- och cykelbanan på den sidan som är mot norr för att sedan fortsätta med den södra sidan. Från och med vecka 29 och några veckor framåt kommer vi att slutföra arbetet med gång- och cykelbanan. Vecka 30 och 31 är det arbetsstopp och vi kör igång igen vecka 32.

Beläggningsarbeten på Bondevägen och Hemavan Tärnaby

Under arbetet med Timotejvägen kommer vi också asfaltera på Bondevägen och justera efter vinterns vattenläckor. Vi påbörjar arbete med beläggning efter vattenläckor i Hemavan Tärnaby från vecka 29 och framåt.

Publicerad den 2 juli 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)