Nyheter

Kom ihåg att anmäla ditt barns schema i Schoolsoft

På många förskolor i vår kommun lämnas barn till förskolan, utan att man har anmält detta och det ställer tyvärr till med extra utmaningar i våra verksamheter.

Syftet med att lämna in schema i tid är att förskolan ska hinna ta emot det nya schemat och göra eventuella förändringar i bemanningen så att barnen kan tas om hand på bästa sätt utifrån barnets behov, barngruppens sammansättning och storlek så att en god miljö erbjuds för ert barn.

Det är också viktigt att man lägger in schemat i tid då det påverkar beställning av antal matportioner och förberedelse av specialkost etc. För att undvika dessa extra utmaningar och stressmoment för vår personal, och för att bädda för en så god miljö och så god pedagogisk verksamhet som möjligt för ert barn, så vädjar vi till er – kom ihåg att lägga in schema för ert barn i Schoolsoft!

Publicerad den 30 september 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)