Nyheter

Ingen intressent av gym i Tärnaby

Förstudien om Tärnaby folkets hus sammanfattade Tärnabornas önskemål om innehåll, detta blev avstamp för ett arbete att fylla huset med lämplig verksamhet. En av de saker som efterfrågades var ett fräscht gym med utsikt över Gäutan. Tyvärr har vi trots två upphandlingsförsk inte fått in någon aktör.

Storumans kommun har parallellt med renoveringar sökt efter en aktör som är beredd att bedriva gymverksamhet i Tärnaby folkets hus. Två resultatlösa upphandlingsförsök med utvecklade villkor och marknadsmässig hyra genomfördes och därefter testades ett öppen förfrågan, en direktupphandling, där intressenter som plockat ut handlingar ur föregående process fått chans att fritt beskriva hur de önskat bedriva verksamhet. De fick själva föreslå villkor som skulle förhandlas vilket är en unik möjlighet att själv påverka utformningen.

Trots ansträngningar har tråkigt nog inget intresse funnits varför vi nu måste pausa det arbetet och öppna för andra lösningar. Lokalerna renoveras just nu invändigt, exempelvis byggs nya omklädningsrum och toaletter på nedervåningen som kommer kunna användas av bowlinghallen och aulan som finns i huset.

I dagsläget startar många nya utvecklingsprojekt i Tärnaby och det finns ett stort behov av kontor som behöver tillgodoses. Näringsidkare med idéer kan när som helst ta kontakt med Fastighetsbolaget Umluspen för att diskutera hyresavtal i Folkan.

Publicerad den 11 oktober 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)