Nyheter

Informationsträff om rehabiliteringsansvar och hållbart arbetsliv

Nu kan du som arbetsgivare lära dig mer om vilket rehabiliteringsansvar du har. Vi bjuder in till en informationsträff där vi pratar om rehabilitering och hållbart arbetsliv. 

Tid: Tisdag 12 mars klockan 8.00-10.30 på kommunhuset i Storuman och Tärna Samservice.

Manita Hedenljung från Försäkringskassan och berättar om vad som gäller när man har en anställd som är sjukskriven eller riskerar bli det och vilket ansvar man som arbetsgivare har för rehabilitering.

Följande punkter kommer informeras om under träffen.

  • Försäkringskassans (FK) samordningsuppdrag när en anställd behöver rehabilitering för att komma tillbaka i arbete.
  • FK kan bevilja ersättning till arbetshjälpmedel, arbetsresor, förebyggande sjukpenning, allmänt o särskild högriskskydd, arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Företagens skyldigheter i rehabilitering.
  • Rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan.
  • Plan för återgång i arbete, nya lagstiftningen från 1 juli. 

Tuija Havela, nyinflyttad Storumanbo, kommer och berättar om hur man kan jobba förebyggande för hållbart arbetsliv med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. Tuija kommer närmast ifrån en tjänst som arbetsmiljösamordnare för organisatorisk och social arbetsmiljö, på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Vi börjar klockan 8.00 med fika. Sprid gärna i din organisation, Du kanske har någon som sköter lönehanteringen åt dig som har intresse av detta?

Anmälan senast 8 mars till mona.olovsson@storuman.se

Publicerad den 6 mars 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)