Nyheter

Inbjudan till dialogmöte om psykisk hälsa

Storumans kommun och B4-gruppen inbjuder till ett dialogmöte om psykisk hälsa. Vi hälsar alla från ideella organisationer och föreningar välkomna till en kväll om psykisk hälsa och hur vi tillsammans kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Tid: onsdag den 25 april 2018 kl 18.00- cirka 20.00
Plats: Storumans lärcentrum, lokal Orion

Program:
Samtalssjuksköterska Karin Gebart Hedman, Storumans sjukstuga föreläser om hur man kan våga fråga personer om hur de mår psykiskt och hur kan man själv göra för att behålla sin psykiska hälsa. Sedan har vi ett gemensamt samtal om hur vi kan hjälpas åt i Storuman för att främja den psykiska hälsan.

Vi bjuder på fika!

Anmäl ert deltagande till Annika Mörtsell: 070-6633153 annika.mortsell@storuman.se senast 180423, meddela eventuell specialkost.

Detta är ett av B4-gruppens initiativ för att främja psykisk hälsa.  B4 är en samverkansgrupp med personer från olika kommun- och landstingsverksamheter som jobbar för att främja psykisk hälsa.

Publicerad den 12 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)