Nyheter

Inbjudan till dialogmöten inför upphandling

Under januari månad bjuder vi in potentiella leverantörer av grävmaskintjänster och belysningsunderhåll till två dialogmöten inför kommande upphandling av ramavtal. 

Dialogmöte om grävmaskintjänster

Storumans kommun är på väg att upphandla ramavtal avseende grävmaskinstjänster. Vi vill ta del av era synpunkter kring tjänsten som ska upphandlas och därför bjuder vi in potentiella leverantörer till ett dialogmöte.

Måndag 20 januari kl 10.00-12.00 Storumans kommunhus, lokal Paragrafen.

Dialogmöte om belysningsunderhåll

Storumans kommun är på väg att upphandla ramavtal avseende underhåll av gatubelysning. Vi vill ta del av era synpunkter kring tjänsten som ska upphandlas och därför bjuder vi in potentiella leverantörer till ett dialogmöte.

Måndag 20 januari kl 13.00-15.00 Storumans kommunhus, lokal Paragrafen.

 

Publicerad den 7 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)