Nyheter

Höstpremiär för frukostmöte med näringslivet

Frukostmöte

Anders Persson från Leader Lappland var dagens gäst på frukostmötet med näringslivet. Han informerade om möjligheterna med att söka olika typer av stöd för företag, föreningar och ideella organisationer. 

Leader Lappland är ett partnerskap mellan privat, offentlig och ideell sektor. Här finns pengar att söka för dig som har idéer kring hur vår landsbygd ska utvecklas. Projekten ska vara en språngbräda till utveckling. Målsättningen är att de olika Leaderprojekten ska skapa 49-50 nya jobb under den pågående projektperioden.

– Ett bra exempel på ett Leaderprojekt är den förstudie om konstgräsplaner i alla deltagande kommunerna som just nu genomförs. Storumans kommun är med i förstudien. Vi försöker att göra större projekt och samla ihop istället för att göra ett i Åsele, ett i Storuman, ett i Dorotea till exempel, säger Anders Persson.

Inom Leader Lappland finns det inget rättvisetänk om att de deltagande kommunerna ska få lika mycket pengar utan de jobbar med att prioritera idéer som kommer in och tittar på vilka som har potential att uppfylla de mål som finns för Leader inom exempelvis attraktiv boendemiljö eller kompetensutveckling. 

– Det är bra att gå ihop flera företag eller föreningar om man har en idé. Ofta går det att samarbeta med någon annan aktör för finansiering. I Örträsk pågår just nu ett projekt med en vandringsled. Där finansieras de "mjuka" kostnader som till exempel projektledare och administration av Leader Lappland och Länsstyrelsen står för de "hårda" kostnaderna som broar och spänger, säger Anders Persson.

Mer information om Leader Lappland finns på hemsidan. Där finns också kontaktuppgifter till Anders Persson, som uppmanar alla som är intresserade och har idéer att ta kontakt för att undersöka vilka möjligheter som finns. Här i Storuman är Storumans Fotoarkiv, förstudien av samiskt center i Tärnaby och en pågående förstudie om hur man kan stötta hjälpa ungdomar som vill satsa på musik och kultur exempel på projekt som med finansieras av Leader Lappland. 

Koncernchef Peter Persson informerade

Ungefär 25 personer var på plats vid frukostmötet. Koncernchef Peter Persson reflekterade kring det ekonomiska läget i Sverige och hur det påverkar Storumans kommun. Han pratade också om hur viktiga företagen och näringslivet 

– Vi har haft en god ekonomi sen 2010, besöksnäringen har gått bra och företagen i den östra delen går bra. Enligt Arbetsförmedlingen är i princip alla som kan jobba redan i arbete i Storuman och därför behöver vi få hit fler nya människor. Vi måste få hit ny arbetskraft och vi måste se till att de som flyttar hit vill bo kvar, säger Peter Persson.

Han informerade om planerade investeringar i bland annat vattentäkt i Hemavan som belastar kommunens ekonomi under kommande år men det är en investering som kommer att betala sig i längden. 

Vintern är snart här och i Hemavan pågår bygget av den nya liften för fullt. Även i Tärnaby ser det positivt ut inför kommande säsong. 

– Jag bedömer förutsättningarna för driften av liftar och backar som bättre i år. Att det fungerar är oerhört viktigt med tanke på de alpina utbildningarna. Vi har ungefär 80 ungdomar i Tärnaområdet som är knutna till någon alpin utbildning och de sysselsätter mellan 2-25 fast anställda. Många ungdomar som gått de alpina utbildningarna väljer också att bo kvar i området efter avslutade studier, säger Peter Persson.

Publicerad den 6 oktober 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)