Nyheter

Helgeland kraft köper Storuman Energi

Helgeland Kraft har förvärvat Storuman Energi från Storumans kommunföretag AB. Storuman Energi säljer el till privatkunder på den svenska marknaden.

– Tillsammans ska vi utveckla synergier som kommer att gynna både Storuman Energi och Helgeland Kraft. Målsättningen är att båda parter ska vara bättre rustade inför framtiden och möta utvecklingen på energimarknaden med de krav och förväntningar som framtidens kunder kommer att ha, säger Eivind Mikalsen, koncernchef på Helgeland Kraft.

Vi går på sikt mot en gemensam nordisk marknad med harmonisering av regelverk i alla nordiska länder.

– Det skapar möjligheter för en teknisk plattform för Helgeland Kraft och Storuman Energi och därmed stora möjligheter för synergier mellan företagen samt de positiva effekter som en stordrift för med sig, säger Eivind Mikalsen.

Helgeland Kraft har funnits på den svenska marknaden sen 1999 genom att ha varit hälftenägare i Storuman Energi och har god kännedom om företaget.

Storuman Energi AB har i dag 47 000 kunder i Sverige och 18 anställda i Storuman. Bolaget arbetar med kundlöften om grön och miljövänlig el och konkurrenskraftiga priser. Företaget kommer att fortsätta driften som vanligt med ett nära samarbete med Helgeland Kraft AS. Tillsammans kommer Storuman Energi och Helgeland Kraft att ha en kundbas på cirka 100 000 kunder.

– Vi har sedan länge ett bra samarbete med Helgeland Kraft och vi är mycket nöjda med att de nu köper Storumans kommuns andel av aktierna i Storuman Energi. I Helgeland Kraft får Storuman Energi en ägare som stärker den fortsatta utvecklingen av bolaget och säkrar viktiga lokala arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

Pressmeddelande Helgeland Kraft köper Storuman Energi (pdf, öppnas i nytt fönster)

Helgeland Kraft AS
Eivind Mikalsen, koncernchef
Telefon +47 90523537
eivind.mikalsen@helgelandkraft.no

Storumans kommun
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande
Telefon +46 70 548 86 29
tomas.mortsell@storuman.se

Publicerad den 20 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)