Nyheter

Helgeland Kraft köper Storuman Energi

Helgeland Kraft har ingått en avsiktsförklaring om att köpa alla aktier i moderbolaget till Storuman Energi (SEAB) som säljer el till privatkunder i Sverige.

– SEAB har en väl utvecklad och framtidsanpassad teknisk plattform och har på senare år blivit utnämnda till att Sveriges nöjdaste elbolagskunder enligt en mätning gjord av Svensk Energi. Tillsammans kommer vi att kunna utvecklas och skapa synergieffekter som gynnar både Storuman Energi och Helgeland kraft. Målsättningen är att båda parterna ska vara bättre rustade för att möta framtida krav på energimarknaden och de nya krav som morgondagens kunder kommer att ha, säger Ove A. Brattbakk, koncernchef på Helgeland Kraft.

Vi går på sikt mot en gemensam nordisk marknad med harmonisering av regelverk och elleveranser i alla nordiska länderna.

– Detta ger möjligheter till en gemensam teknisk plattform för Helgeland Kraft och SEAB och möjligheter till samverkan mellan företagen. Det i sin tur skapar bra förutsättningar för en gemensam stordrift, säger Ove A Brattbakk.

Helgeland Kraft äger sedan tidigare 50 procent av aktieinnehavet i SEAB och har varit engagerad på den svenska elmarknaden sedan 1999. Företaget har sen tidigare god insyn och kännedom om SEAB som idag har 47 000 kunder i hela Sverige och totalt 20 anställda i Storuman. Företaget profilerar sig med kundlöften om konkurrenskraftigt elpris och grön el. SEAB kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt men med ett tätare samarbete med Helgeland Kraft som nu totalt kommer ha 90 000 kunder.

– Vi har sedan länge ett bra samarbete med Helgeland Kraft och vi är väldigt nöjda med att de vill köpa Storumans kommuns aktieinnehav för att vidareutveckla SEAB. Storumans kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att på sikt avveckla kommunens ägande i SEAB. I Helgeland Kraft får SEAB en stabil ägare som kommer att säkerställa fortsatt drift och upprätthålla lokala arbetstillfällen här i Storuman, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

En juridisk och finansiell genomgång av affären kommer att genomföras innan aktieöverlåtelsen signeras under hösten. Transaktionen ska vara helt avslutad den 31 december 2018. När affären är genomförd är Helgeland Kraft ensam ägare till SEAB.

Helgeland Kraft AS
Ove A Brattbakk, koncernchef
Tel: +47 90648270
ove.brattbakk@helgelandkraft.no

Storumans kommun
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande
+46 705488629
tomas.mortsell@storuman.se

Publicerad den 28 juni 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)