Nyheter

Enkätundersökning om gruvetableringar

Projektet REGINA vill undersöka hur en gruvetablering påverkar sociala aspekter i ett samhälle. Enkäten blir grunden till ett planeringsredskap för hantering av sociala effekter.

Enkäten är framtagen av University of Lapland i samarbete med Luleå tekniska universitet och syftar till att få kunskap om hur en gruvetablering påverkar sociala aspekter i ett samhälle. Enkäten är ett enkelt sätt att påverka kommunens framtida utveckling, då enkäten blir en grund till ett planeringsredskap för hantering av sociala effekter.

Planeringsredskapet är en del av en smart specialiseringsstrategi för Storumans kommun. Strategin kommer att ta fram prioriterade områden där kommunen kan anses ha en komparativ fördel jämfört med andra kommuner. Det ger möjlighet för kommunen att bli konkurrenskraftig, vilket kan leda till ekonomisk tillväxt.

Frågorna i enkäten handlar om hur du ser på livet i kommunen och den befintliga/planerade gruvverksamheten men också frågor om dig och din bakgrund. Svaren är anonyma och ingen kommer att kunna utläsa vad någon enskild person svarat.

Enkätundersökningen avslutades den 31 augusti..

Gruvenkät (länk öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 12 juli 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)