Nyheter

Fastighets AB Umluspen har förvärvat  ”Sundshuset” i Tärnaby

Sundshuset

Fastighets AB Umluspen har köpt fastigheten i Tärnaby centrum som är känd som ”Sundshuset”.  

Fastighets AB Umluspen, som är ett dotterbolag till Storumans Kommunföretag och en del i Storumans kommunkoncern, har köpt fastigheten på Västra Strandvägen 4 som består av affärslokaler och lagerlokal på bottenplan och fem lägenheter på övre plan. Den har under en längre period varit outnyttjad. Med det centrala läget i Tärnaby finns det stor potential för utveckling av fastigheten.

– Det känns roligt att vi till slut lyckades komma i mål med affären och att vi på så sätt får möjlighet att tillskapa fler hyresrätter i ett av Tärnabys bästa lägen, säger Anders Karlsson, VD på Fastighets AB Umluspen.

– Det känns bra att affären är klar. Fastigheten har ett strategiskt och centralt läge, och vi hoppas kunna bidra till ett mer levande centrum i Tärnaby, säger Roland Gustafsson, styrelseordförande för Fastighets AB Umluspen.

Just nu pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan i Tärnaby. Fastigheten är en av nyckelbyggnaderna för att på lång sikt skapa ett mer levande centrum i Tärnaby. Att den nu är i Umluspens ägo innebär att vi har bättre möjligheter att styra vad som händer med utvecklingen i centrum.  

Fastighets AB Umluspen planerar för att byta värmesystem och dränering, för att sen succesivt påbörja renovering av lägenheterna i fastigheten. För tidigare affärslokaler i bottenplan är det i dagsläget inte bestämt om det ska kvarstå som lokaler eller byggas om till lägenheter. Källarvåningen är planerad för uthyrningsbara varmförråd.

sundshuset

sundshuset

sundshuset

Publicerad den 22 februari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)