Nyheter

Byte av huvudvattenledning under Storumanterminalen

Kommunstyrelsen har tagit beslut att avsätta fem miljoner kronor för att byta ut den gamla vattenledningen mellan Storuman och Stensele. Vattenledningen är gammal och investeringen ger driftsäkrare vattenförsörjning och möjlighet till effektivare användning av ytorna på Storumanterminalen.

Vattenledningen är från 1972 och är därmed 47 år gammal. Livslängden på en så kallad PVC-ledning är cirka 50 år och den är i behov av att bytas ut innan större problem med att laga vattenläckor uppstår. Att laga vattenläckor är ett dyrt och tidskrävande arbete. Investeringen med den nya ledningen gör att vattenförsörjningen driftsäkras för många år framöver. 

Nuvarande vattenledningar mellan Storuman och Stensele är dragna genom området för omlastningsterminalen. De är lagda under ytor där virke förvaras vid omlastning. Ett eventuellt problem med ledningarna i det området skapar stora störningar på terminalen och riskerar även att fördröja möjligheten att åtgärda felen på ledningarna. Flytten av vattenledningen ger också möjlighet till ökad lagring på terminalen så att ytorna där kan användas effektivare i framtiden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 3 500 000 kronor som motsvarar förnyelse av vattenledningarna. Denna investering kommer att belasta va-verksamheten. Återstående kostnad för förläggning av de nya ledningarna ska bekostas av Industri- och logistikcentrum i Storuman AB (ILC). Detta är tänkt att ske genom att kommunen finansierar den investering som blir och ILC betalar genom en årlig hyra

Publicerad den 8 januari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)