Nyheter

Arbetsmiljöverket informerade företagare

Frukostmöte

På månadens frukostmöte med företagarna var det flera nya deltagare som kommit för att lyssna på Arbetsmiljöverket. Månadens gäst Pär Axelsson från Arbetsmiljöverket berättade om hur du som företagare kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och vad du ska göra om något inträffar.

– Olyckor som föranleder sjukskrivning ska anmälas, men ibland är det svårt att dra gränsen. Att skära sig i handen kanske inte är så ovanligt på en byggfirma, men är det många som skär sig i handen vid en viss maskin eller får samma skador kanske man måste se över det, säger Pär Axelsson.

Han pratar mycket om vikten av att arbeta förebyggande mot små skador eftersom att det även förebygger stora skador.  

– Vi ligger i framkant i Sverige och är duktiga på att jobba med bra arbetsmiljö. Man behöver inte åka långt ute i Europa för att se stora skillnader, säger Pär Axelsson. 

När Arbetsmiljöverket är ute och gör inspektioner handlar det mycket om att synliggöra risker och göra företagaren och arbetsgivaren medveten om vilka problem som kan uppstå. 

– Men vi är inga experter på er verksamhet, det är ni som företagare som måste ha gjort åtgärderna och tagit ansvar för arbetsmiljön. Vi informerar oftast i förväg om vad vi kommer att titta på när vi kommer. Syftet är att ni ska kunna rätta till era eventuella brister, berättar Pär Axelsson. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner sker inte slumpartat utan det finns en strategi bakom arbetet. Mycket är utformat efter olika aktuella kampanjer, på senaste tiden har det varit fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö eftersom det finns undersökningar som visar på att det har ökat med hot och våld inom socialtjänsten.

– Om vi hittar brister när vi är ute på inspektion så går det i 95 procent av ärendena att lösa med dialog och kommunikation. Syftet är aldrig att fastställa vem som gjort fel utan vad det är som gått fel så att det går att rätta till, säger Pär Axelsson.

– Finns det skyddsombud på arbetsplatsen? Om inte, försök att peppa dina anställda att utse skyddsombud. Det är viktigt att det finns en tydlig arbetsfördelning om vem som gör vad på arbetsplatsen, säger Pär Axelsson. 

Publicerad den 9 februari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)