Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Storumans kommunfullmäktige. Här finns sådana rättsregler som utfärdats av en kommunen med stöd av den så kallade kommunala förordningsmakten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Storumans kommun meddelade av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 119.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (öppnas i nytt fönster) 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Storumans kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med ordningsreglerna är att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Storumans kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)