Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Om kommunens anslagstavla
  • På Storumans kommuns webbaserade anslagstavla hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden och justerade protokoll från fullmäktiges sammanträden. 

  • Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden samt annan information som enligt lag eller annan författning ska finnas på anslagstavlan.

  • Det finns även möjlighet att ta del av justerade protokoll i sin helhet via de länkar som går direkt till våra nämnder.

Överklaga ett beslut

Du har rätt att få kommunens beslut prövat så att det överensstämmer med lagen genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Ett överklagat beslut kan upphävas om:

  • det inte har trätt i kraft
  • det handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • det strider mot lag eller annan författning.

De beslut som får överklagas är beslut av kommunfullmäktige och av kommunal nämnd samt beslut av revisionen.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder tisdag den 23 april kl. 13.00 i Luspengymnasiets aula, Skolgatan 20 i Storuman.

Tillkännagivande

Information inför antagande av detaljplan för Björkfors 1:1018 m.fl., "Gondolbyn" i Hemavan

Tillkännagivande: Beslut om antagande av detaljplan för fastigheterna 1:448, 1:819, 1:850 m.fl., fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan

Tillkännagivande : Beslut om antagande av detaljplan för Björkfors 1:598 m.fl., bostäder i Solbacken i Hemavan

Anslag/bevis

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 §§ 22-58 (anslag upp 2019-04-15, anslag ner 2019-05-07)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämndens i södra Lappland protokoll 2019-04-11 §§ 42-55 (anslag upp 2019-04-11, anslag ner 2019-05-06)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-08 §§ 11-20 (anslag upp 2019-04-09, anslag ner 2019-05-01)

Anslag/bevis:Omsorgsnämndens protokoll 2019-03-20 §§ 17- 24. (anslag upp 2019-03-27, anslag ner 2019-04-17)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-20  §§ 11-17 (anslag upp 2019-03-27, anslag ner 2019-04-17)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15 §§ 16-31 (anslag upp 2019-03-25, anslag ner 2019-04-16)

Anslag/bevis: Valnämndens protokoll 2019-03-13 §§ 9-31 (anslag upp 2019-03-22, anslag ner 2019-04-13)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18 §§ 28-45 (anslag upp 2019-03-19, anslag ner 2019-04-10)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-13 §§ 30-49 (anslag upp 2019-03-19, anslag ner 2019-04-10)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har normalt sju sammanträden per år. Här kan du se när kommunstyrelsen har sina sammanträden och läsa protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har normalt fem sammanträden per år. Här kan du se när kommunfullmäktige har sina sammanträden och läsa protokoll.

Kommunfullmäktige

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har åtta sammanträden i år. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har åtta sammanträden år 2017. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har sju sammanträden i år. Här kan du läsa om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Omsorgsnämnden
Publicerad den 10 september 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)