Styrdokument

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

En policy i kommunal verksamhet är en avsiktsförklaring om och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.

Ägarpolicy: Den är antagen av kommunfullmäktige 2013 och gäller tillsvidare. Ägarpolicyn innehåller reg­ler som ska gälla mellan kommunen och de bolag som kommunen äger.

Upphandlingspolicy: Den fastställdes av kommunfullmäktige 2012.  Med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör den ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som reglerar offentlig upphandling. Upphandlingspolicyn gäller Storumans kommuns samtliga verksamheter och reglerar bland annat kommunens interna handläggning, direktupphandling och miljö- och etiska hänsynstaganden vid upphandlingar.

Integrationsplan: Den fastställdes av kommunfullmäktige 2013. Syftet med planen är att bidra till ett öppet och integrerat Storuman där alla kommuninvånare ser mångfalden som en styrka och har möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet.

Lokala investeringseffekter från ÅF Infraplan: Läs om vad stora investeringar i kommunen kan betyda för dig.

Strategisk plan för utveckling av turismen: Hur vi ska arbeta för att utveckla turismnäringen i Storumans kommun.

Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser: Det här är vad vi ska göra om vi står inför en krissituation, till exempel en naturkatastrof.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)