Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunen är till för alla medborgare. Alla ska ha samma möjligheter att delta, påverka och göra sin röst hörd i kommunen. Ingen får särbehandlas av någon anledning.

Publicerad den 20 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)