Kvalitetskontroll och utveckling

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunens långsiktiga målsättningar har fastställts i dokumentet "Strategisk plan 2014 - 2020". Det beskriver kommunens övergripande prioriteringar inom alla verksamheter.

Kommunfullmäktige anger övergripande mål

I den strategiska planen ger kommunfullmäktige i uppdrag till nämnderna att i sina verksamhetsplaner sätta upp effektmål för verksamheterna. Detta kvitteras genom att fullmäktige sedan antar nämndernas verksamhetsplaner inför 2014.

Nämnderna arbetar praktiskt med målen

Syftet är att det ska finnas en koppling hela vägen från vision och strategisk plan via nämndernas verksamhetsplaner och ner till enheternas aktivitetsplaner, där konkretiseringsgraden blir allt högre ju närmare den praktiska verksamheten man kommer.

Nämndernas effektmål och verksamheternas nyckeltal ska alla på något vis peka mot de övergripande målen.

Målens "livslängd"

Fullmäktige antar via den strategiska planen de övergripande målen och deras livslängd bör vara minst på mandatperiodsnivå. Nämnderna fastställer sina respektive indikatorer och dessa ska revideras årligen i verksamhetsplanerna.

Publicerad den 20 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)