Fritid, kultur och utbildning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Fritids- kultur och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skola, kultur och fritid.

Inom skolväsendet ansvarar nämnden för grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Nämndens verksamhet omfattar även kommunens förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet vilken omfattar barn mellan 1-12 år vid förskola, familjedaghem och fritidshem.

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen utför det arbete som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutat om. Inom fritids- och kultursektorn finner du också vårt fina kommunbibliotek, samverkan med det ideella föreningslivet, studieförbunden, övrig kulturverksamhet samt ungdomsverksamhet med fritidsgård och bowling. Barbro Åkesson är förvaltningschef på fritids-,kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Ledamöter i Fritids- kultur och utbildningsnämnden:

PartiLedamotPartiErsättare
C Eva-Sofie Jansson C Jessica Bergfors
C Anders Persson C Mikael Fredriksson
M Eva Banstorp M Ulf Vidman
L Tina Kerro L Per Olov Ahlénius
KD Eva-Marie Stabbfors KD Ingela Forsman
S  Peter Åberg S Sven-Åke Pennling
S Fredrik Boström S Kristina Fredriksson
S Gull-Britt Larsson S Maria Gardfall
V Emilia Ronnhed V

Marcus Glasin

Ordförande: Tina Kerro (L)

Vice ordförande: Peter Åberg (S)

Förälder som håller i ett barn

Utbildning & barnomsorg

Vinter, sommar, höst och vår - det är alltid något på gång!

Till våra förskolor och skolor
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)