Kommunens Kvalitet i Korthet

Skidåkare
Vi har hög kvalitet på vårt friluftsliv i Storumans kommun. Men hur ligger vi till med vår service och våra verksamheter jämfört med andra kommuner? Med Kommunens Kvalitet i Korthet får vi jämförbara resultat som visar vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla i framtiden. Foto: Martin Andersson

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar resultat inom ett antal viktiga områden kommunens verksamhet. Det är ett nationellt projekt som styrs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Under 2015 har totalt 240 av Sveriges 290 kommuner deltagit i i Kommunens Kvalitet i Korthet. Mätningen görs genom att information inom olika områden samlas in till en gemensam rapport. 

Du som bor i Storumans kommun kan genom våra resultat i KKiK få en uppfattning om hur Storumans kommun ligger till i förhållande till andra kommuner inom till exempel tillgänglighet, utbildning och omsorg. Måtten för KKiK är en viktig grund i vårt arbete med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit målsättningen att vi ska ligga på medel eller bättre i minst 50 procent av områdena som mäts. 2015 låg den siffran på 45 procent.

Totalresultat 2016

Vi har också sammanställt ett totalresultat för 2016. Med över, under och medel menas här hur Storumans kommun ligger till i förhållande till de andra 224 kommunerna som deltar. Vi har en positiv trend på tio områden och en negativ trend på nitton områden. 

Över                     16 40 %
Under 21 53 %
Medel 2 5 %
Ej mätt 1 3 %

Här nedan kan du ta del av våra resultat i de olika områden som mäts i Kommunens Kvalitet i Korthet. 

Barn som leker i snön

Kommunens tillgänglighet

I området "Kommunens tillgänglighet" mäts till exempel hur bra vi är på att vara tillgängliga när du kontaktar oss per telefon eller e-post. Här mäts också hur många dagars väntetid det är till förskolan, försörjningsstöd och särskilt boende.

Kommunens tillgänglighet
Gruppboende

Kommunens effektivitet vård och omsorg

I området "Kommunens effektivitet" mäts hur effektiva vi är på att använda era skattemedel till att leverera bra kvalitet på utbildning och omsorg.

Kommunens effektivitet vård och omsorg
Studenter

Kommunens effektivitet utbildning

I området "Kommunens effektivitet" mäts hur effektiva vi är på att använda era skattemedel till att leverera bra kvalitet på utbildning och omsorg.

Kommunens effektivitet utbildning
elever

Delaktighet och kommunens information

I området "Delaktighet och kommunens information" mäts hur bra vi är på att informera dig genom vår webbplats och hur delaktiga våra invånare är i beslut och annat som rör vår service.

Delaktighet och kommunens information
Folk på Storumandagarna

Trygghetsaspekter i kommunen

I området "Trygghetsaspekter i kommunen" mäts till exempel hur många barn en förskollärare har ansvar för och hur mycket personal en brukare i hemtjänsten träffar på två veckor.

Trygghetsaspekter i kommunen
Kvinna som lagar mat

Kommunen som samhällsutvecklare

I området "Kommunen som samhällsutvecklare" mäts hur många som arbetar i kommunen och hur många som är sjukskrivna eller får hjälp med försörjningsstöd. Här mäts också till exempel hur stor andel ekologiska livsmedel vi använder i våra verksamheter

Kommunen som samhällsutvecklare
Publicerad den 21 mars 2016
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)