Jämför våra verksamheter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Jämför vår hemtjänst

Här kan du läsa om och jämföra hemtjänsten i några vanliga frågor. All hemtjänst i Storumans kommun är kommunal. Resultatet är för 2014.

Jämför vår hemtjänst

Jämför våra demensboenden

Här kan du läsa om och jämföra våra demensboenden i några vanliga frågor. Alla våra demensboenden är kommunala. Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens tjänst "Äldreguiden" för år 2014.

Jämför våra demensboenden

Jämför våra gruppboenden

Här kan du läsa om och jämföra våra gruppboenden för funktionshindrade i några vanliga frågor. Alla våra gruppboenden är i kommunala. Resultatet är från 2014.

Jämför våra gruppboenden

Jämför våra äldreboenden

Här kan du läsa om och jämföra våra äldreboenden i några vanliga frågor. Alla våra äldreboenden är kommunala. Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens tjänst "Äldreguiden" för år 2014.

Jämför våra äldreboenden

Jämför våra förskolor

Här kan du jämföra våra förskolors personaltäthet, utbildningsnivå och antal barn. Nastie i Tärnaby är en samisk förskola och Granen i Tärnaby har en uteavdelning. Siffrorna är från senaste jämförelsen hösten 2015.

Jämför våra förskolor

Jämför våra skolor

Här kan du läsa om och jämföra våra grundskolors personaltäthet, behörighet och antal barn. Vi har två skolor som har elever i årskurs 9. Skytteanska skolan har 100 procent behörighet till gymnasiet. Röbroskolan har 92 procent vilket är över riksgenomsnittet.

Jämför våra skolor
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)