Kommun & politik

Storumans kommunhus

Storumans kommun styrs av den borgerliga alliansen (centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna). Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är i opposition.

Kommunfullmäktige i Storumans kommun har 41 ledamöter. Fullmäktige tillsätter kommunens övriga politiska organ: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt valnämnd, kommunrevisorer, överförmyndare och även styrelseledamöter i de kommunägda bolagen.

Kommunalrådet, som också är kommunstyrelsens ordförande, heter Tomas Mörtsell och representerar centerpartiet. Ordförande i kommunfullmäktige heter Patrik Persson, också tillhörande centerpartiet.

Publicerad den 8 januari 2015
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)