Eget vatten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Vattenbrunn

Om du har en egen brunn och dessutom bedriver livsmedelsbutik, matservering, lägerverksamhet, uthyrning av boende eller att ni inom samfälligheten har en gemensam brunn, så finns det regler för provtagning av vattnet.

När man bedriver en verksamhet och har en egen brunn så kommer Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter och ställer krav på vattnets kvalté. Detta är för att du ska säkerställa att vattnet är godkänt att dricka. Registrering för att denna brunn sker på samma sätt som vid en livsmedelsregistrering. 

Provtaging

Det finns laboratorier som har bra service när det gäller information om vattenkontroller och vilken utrustning som behövs. Sök efter olika företag på nätet. Vid beställning av material för provtagning ber vi dig att klicka i rutan som ger oss på kommunen möjlighet att ta del av ditt provsvar. Detta för att vi ska kunna föra statistik över kvaliteten i just ert vattenområde.

Publicerad den 8 februari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)