Information för föreningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Att sälja fika, baka mjukbröd, servera mat på ett läger eller att tjäna en hacka genom att sälja hamburgare på en marknad eller ett evenemang är en bra intäkt för föreningar och organisationer. Även om verksamheten bedrivs vid väldigt få tillfällen så ska den uppfylla livsmedelslagstiftningen.

För att omfattas av kravet på registrering krävs att livsmedelshanteringen har en viss grad av kontinuitet och en viss grad av organisation. Det betyder att en förening måste sälja/skänka livsmedel mer än en gång under ett år. Vid bedömning av kontinuiteten är det inte bara själva serveringen eller försäljningen, utan även tiden för eventuella förberedelser, till exempel bakning, samt lagerhållning/förvaring av livsmedlen som räknas in.

Tänk på att även om ni inte behöver registrera verksamheten så ansvarar ni för att livsmedlen är säkra att äta. Det innebär att de måste förvaras, beredas och tillagas på rätt sätt så att de som äter eller dricker det du erbjudit inte blir sjuk. Du måste också kunna ge korrekt information om innehållet så att kunderna kan göra egna och säkra val. Det är särskilt viktigt för allergiska personer.

Få hjälp med egenkontrollen

Det är ordföranden i er förening som är ytterst ansvarig för den livsmedelshanteringen som bedrivs i föreningens regi. Så det är viktigt att ni i styrelsen har kontroll på arbetet som sker ute i föreningen och att genom riktlinjer och instruktioner hjälper era medarbetare att göra en bra insats.

Det är alltid bra att årligen ta upp egenkontrollen på ett styrelsemöte så att ni kan se över dokumenten och komma fram till om er verksamhet har förändrats, så att även dokumenten behöver uppdateras.

Inom ert studieförbund kan ni be om hjälp för att genomföra en studiecirkel eller att på annat sätt få hjälp med att skapa era egenkontroll-dokument.

Branschriktlinjerna är ett redskap för att hjälpa er i arbetet med livsmedelshanteringen. Dessa revideras kontinuerligt för att följa livsmedelslagstiftningen.

Anmälan om tillfällig verksamhet

Föreningar som är registrerade för sin verksamhet ska anmäla om när och var man kommer att bedriva sin verksamhet. Enklast är att klicka på länken "under e-tjänster och blanketter".

Publicerad den 14 maj 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)