Lotterier

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på lottring och vinster

Om du och din förening vill anordna ett lotteri kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få information om vad som gäller, till exempel om tillstånd krävs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som anordnas av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Om en förening vill anordna ett större lotteri så krävs det tillstånd, men gäller det mindre lotterier behövs inget tillstånd. Hör av dig till oss om du har frågor om när det behövs tillstånd.

Avgifter för registrering och tillstånd

Föreningen betalar en registreringsavgift som sedan gäller i tre, 3, år. Därtill kommer sedan ett kontrollantarvode. Denna betalas till kommunen senast två månader efter avslutad försäljning.
Arvodet till kontrollanten betalas ut av kommunen vid avlämnad redovisning för varje lotteri.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)