Information för företagare

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Den yrkesmässiga hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EG-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen samt i följdförfattningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är kontrollmyndighet för livsmedelsanläggningar i kommunen. Vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör de faktiska kontrollerna på delegation av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kontrollerar din verksamhet först när du startat, så det är viktigt att du gör rätt från början.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar idag för tillsyn av omkring 120 livsmedelsföretag inom kommunen. Vi utför regelbundna kontroller på alla livsmedelsföretag i kommunen. Kontrollen omfattar både anmälda och oanmälda inspektioner samt provtagning av livsmedel och rengöring. Vid anmärkningar följs en inspektion upp med en revision.

I de fall vi tar emot klagomål eller misstänkta matförgiftningar görs alltid en utredning.

Starta nytt eller ta över ett företag i livsmedelsbranschen

Innan du startar upp eller tar över en verksamhet ska du registrera den hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gör du genom att skicka in en anmälan om registrering, som du hittar här bredvid. Om du inte har tillgång till skrivare kan du kontakta vårt miljökontor. Anmälan måste lämnas två (2) veckor innan du startar.

Registreringen innebär att vi tagit emot uppgifter om din verksamhet och fört in dessa i vårt register. Vi gör ingen bedömning om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav. Det gör vi först när du har startat din verksamhet.

Om du ska starta en animalieanläggning, till exempel slakteri eller mejeri, räcker det inte med en registrering utan då ställs andra krav. Kontakta oss för mera information.

Publicerad den 7 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)