Informationsmöte om förslag till detaljplan i Hemavan-Kungsplatån och Forsfallet

Bild på Hemavan Gondol

Nu bjuder vi in till ett öppet informationsmöte om det nya förslaget till detaljplan för bostäder vid Kungsplatån och Forsfallet. Den 9 oktober träffas vi tillsammans med exploatören och Storumans kommun på Hemavans Fjällcenter. 

Ett förslag till detaljplan har varit ute för samråd under juni 2019. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter i tidigt skede i detaljplanearbetet. Det här gör vi för att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Storumans kommun tillsammans med exploatören Hemavan Fjällkedjan AB bjuder in till ett informationsmöte kring förslaget innan planprocessen går vidare till en eventuell granskningstid.

Under granskningstiden ges en ny chans att lämna sin synpunkter. 

På länken nedan finns mer information och underlag.

Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan

Tid: 9 oktober kl. 18.00 (OBS ny tid, framflyttad från tidigare annonserat datum!)
Plats: Hemavans Fjällcenter, lokal Varglyan

Ingen föranmälan krävs. Välkomna!

Publicerad den 15 augusti 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)