Tömningsintervall 2019

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Slamtömning sker årligen under perioden maj-oktober av vår entreprenör Swoosh AB. Du som berörs får ett informationsbrev i april. 

Tänk på följande saker innan slamtömning

Innan brunnen töms är det några saker du måste tänka på för att underlätta tömningen

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Vägen ska vara fri från hinder och röjd. Fordonen kan vara upp till 4,5 m höga.
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen/brunnen.
 • Brunnslocket får INTE väga mer än 25 kilo. Vid tunga lock debiteras en tilläggsavgift.
 • Meddela koden i god tid om ni har lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

Tömningsintervall 2019

För att underlätta för slambilen har vissa områden fått en ny turordning. Detta för att säkerställa att vägarna har bäst förutsättningar att trafikeras.

Planeringen baseras på den mängden brunnar som ska tömmas, mängden innehåll i brunnarna, tillgängligheten samt väder och vind. Därför uppdateras informationen nedan löpande.

Avisering via email

Aviering av tömnning kommer att ske via email. Säkerställ att vi har din rätta email adress genom att kontakta oss på 0951-140 00 eller renhallning@storuman.se

Område 1
Balstaberg, Barsele, Grundfors, Gunnarn, Juktån, Kovallberget, Myrträsk, Nyholm, Nysele, Skiråsen, Tara, Åskilje, Åskiljeby, Östansjö.

Vecka*

 18-20

Område 2
Bergnäs, Bergsäter, Brånaberg, Finnäs, Friheten, Granhem, Jåvan, Norrby, Norrheden, Norråker, Nybygget, Pauträsk, Skarvsjöby, Vinlidsberg.
 
Område 5
Abelvattnet, Ajaur, Björkvik, Fräkenvik, Gardvik, Högås, Lövlund, Nedre Björknäs, Rönnbäck, Stora Sandnäs, Södra Sandnäs, Tärnamo, Vallenäs, Virisen, Ängesdal.
 
Område 6
Boxfjäll, Brännan, Grönsdal, Joesjö, Joesjö Sundsnäset, Joeström, Stormyrliden, Ström.
 
Område 7
Bredviken, Högstaby, Klippen, Kåtaviken, Mjölkbäcken, Riksgränsen, Stintbäcken, Strimasund, Umasjö, Umasjö gamla, Umfors, Vilasund.
 

Område 8
Maisorn, Näset Tängvattnet, Rönäs, Tängvattnet.

 
Område 15 B
Bojtikken, Gränssjö, Ripfjäll, Skalmodal, Silverberg, Sjöberg
 
Område 12
Hemavan, Krokfors, Krokfors fritidshusområde, Mortsbäcken, Pikebacken, Portbron, Syterbäcken, Långavan.
 
Område 11
Bergnäsbäcken, Gammställnäset, Granås, Konäset, Laisaliden, Laisholm, Laxnäs, Laxnäs fritidshusområde, Morkan, Sjönäs, Solberg, Tärnaby, Tärna-Sandvik.
 
Område 9
Bygget Mosekälla, Mosekälla, Södra Västansjö, Västansjö.
 

Område 10
Ballerbäcken, Björkbacken, Boksjön, Fansen, Jokksbäcken, Jokksjaur, Kråkberg, Leksnäs, Luspenkullen, Mellansjö, Mittibäcken, Norra Fjällnäs, Oltokkholmen, Sianbäcken, Storskog.

 

Område 13
Bäcknäs, Forsbäck, Storsand, Stålfjäll, Sundsliden, Sundsnäset, Tärnafors, Tärnaån, Yttervik.

 
Område 14
Brånaviken, Fjällsjö, Forsmark, Forsnacken, Holmträsk, Hällnäs, Järvsjö, Mårkan, Nordanås, Sandås, Slussfors, Umnäs.
 
Område 16
Bastansjö, Dajkanberg, Ensamheten, Grannäs, Harrsjö, Harrvik, Kaskeloukt, Näset Kaskeloukt, Rönnäs, Skansnäs, Skäggvattnet, Södra Grannäs, Ullisjaur, Östervik.
 
Område 15
Abborberg, Akkan, Ankarsund, Danasjö, Gardsjönäs,
Kroksjöstrand, Perstorp.
 
Område 3
Brattåker, Brännbacka, Hede, Lubbträsk, Långsjöby, Lönnberg, Myrlund, Norrberg, Nyliden, Näsvattnet, Strandkulla, Sätervallen, Södraa Långvattnet, Volvonäset, Värmland.
 
Område 4
Adolfslund, Blaiken, Bäckmark, Eriksberg, Ersmark, Fjällbosjö, Högland, Kyrkberg, Laisbäck, Långbäck, Lövdala, Norra Umstrand, Olofsberg, Renberg, Stormyrtorp, Stornäs, Strömsund, Sördal, Tallträsk.
 
Område 17
Avasund, Gubberget, Gubbträsk, Gunnarberg, Norrdal.
 
Område 18
Forsvik, Luspholmen, Luspnäset, Stensele, Storuman.
 

 * Mindre avvikelser kan förekomma. 

Farbar väg till din brunn

Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt. Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 20 meter. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.
Publicerad den 12 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Taxor och avgifter slam och latrin

Kundtjänst Swoosh
0951-109 99