Återvinning och avfall - Storumans kommun

Återvinning och avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd
Soptunna med tidningar

Avfall är inte bara skräp utan kan också vara material som kan återanvändas, återvinnas eller nyttjas som bränsle för fjärrvärmeproduktion.

Det är viktigt att du lämnar avfallet på rätt plats, eftersom det annars kan skada naturen eller människors hälsa.

Det ska vara lätt att återvinna avfallet och vårt mål är att så långt som möjligt nyttja avfallet som resurs. Ditt avfall ska påverka miljön så lite som möjligt.  

Morkan ÅVC i Tärnaby

Storumans kommun kommer att bygga om på Morkan ÅVC under sommaren 2017. Arbetet görs för att skapa möjligheter för att ta emot framtidens avfall och för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

Vi kommer därför inte att ta emot bygg- och rivningsmaterial samt möbler och trädgårdsavfall  från och med den 19 juni fram till dess ombyggnationerna är klara.

Information från tekniska avdelningen om Morkan ÅVC i Tärnaby

Nyhetsbrev från tekniska avdelningen

I nyhetsbrevet finns aktuell information från tekniska avdelningen.

Nyhetsbrev från tekniska avdelningen
Publicerad den 9 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)