Aktuellt

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning i Storumans kommun

I dagarna får 800 slumpmässigt utvalda Storumanbor en enkät hem i brevlådan. Det är Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning som genomförs och vi behöver din hjälp med att få svar på vad som är bra och vad som kan bli bättre med att livet här i Storuman.

Medborgarundersökning i Storumans kommun
Hemavan

Klimatanpassningsdag i Hemavan

Klimat och klimatanpassning är viktiga frågor för Storumans kommun. På måndag 21 augusti deltar en delegation politiker och tjänstemän från flera av våra förvaltningar i en klimatanpassningsdag i Hemavan. SMHI finns på plats under dagen och fokus kommer att vara på ras och skred i fjällområden.

Storumans kommun deltar på klimatanpassningsdag med SMHI

Evenemang