Aktuellt

Timotejvägen

Störningar på Timotejvägen

Det kommer att vara trafikstörningar på Timotejvägen i Storuman fram till jul. Vi håller på med förberedande arbeten inför en kommande gång- och cykelväg längs med Timotejvägen.

Pågående arbeten på Timotejvägen
Skoter på fjället

Skoteråkning

I fjälltrakterna är många sjöars isar inte farbara ännu. Det milda vädret gör att isen inte ens håller intill land. Stakning och ruskning över sjöar har därför inte utförts. Ta det mycket försiktigt och kontrollera isen noga innan du far ut med skoter!

Varning för svaga isar